Алуминиева дограма

  • Алуминият е неподатлив на големите температурни амплитуди
  • Алуминият не променя и външния си вид през годините
  • Здравината на този материал позволява сложни решения като окачени и структурни фасади, покривни конструкции, зимни градини
  • алуминиевата дограма - с прекъснат термомост - доближава топлоизолационните й характеристики с тези на PVC
  • Алуминият не съдържа токсични вещества и е пожаро- и земетръсоустойчив

  • Алуминият е по-студен материал и по-лесно кондензира влагата
  • Некачествената алуминиева дограма поставена в среда с висока соленост дава неприятен ефект – по повърхностния й слой се появяват шупли.

Партньори