Condensate of window frame

PVC and aluminum windows have a much better fit, and ensuring a high quality thermal and sound insulation. On the other hand, the tightness of the windows may lead to a change in conditions of the room humidity and possible excess moisture to condense on the surface of the profile or window.

Old windows are not known for their good thermal insulation. When they have a "natural" ventilation, which is made of low compression of the wing to the frame in the closed position. So excess moisture does not condense on the surface of the windows. The process of condensation on windows or windows profile is influenced by humidity. Humidity in a room is constantly changing and depends on many factors.

Причини за висока влажност на въздуха могат да бъдат:

  • почистване на помещението с вода
  • сушене на дрехи в помещението
  • приготвяне на храна
  • големият брой стайни растения
  • ремонт в апартамента
  • лоша вентилация
  • дишане на голям брой хора

За кондензация на влагата е достатъчно топъл въздух да контактува със студена повърхност, и прозореца често е най-студеното място в стаята.

Така, конденза зависи от две условия:

  • висока относителна влажност в стаята
  • температура на повърхността на прозореца близка до точката на оросяване

Най-простият и най-ефективният метод за намаляване на влага - редовно проветряване на помещенията. Когато прозореца е отворен и го оставите за известно време в наклонено положение. Можете също така добре да проветрите помещение след готвене, пране, сушене на дрехи и т.н.

След ремонт, влажността на въздуха в жилището се повишава, обикновено е нужен един отоплителен сезон за възвръщане на нормалната влажност.


Partners